دانگل انتقال تصویر EZCast Pro 2

دانگل ایزی کست پرو 2 ، یک دانگل HDMI از خانواده دانگل EZCast Pro شرکت ایزی کست است. این دانگل قابلیت اتصال چندین دستگاه همزمان و ارسال 1 ، 2 یا 4 تصویر از چند دستگاه مختلف را دارد. همچنین این دانگل قابلیت اتصال یک دستگاه موبایل یا لپتاپ به چند دانگل EZCast Pro 2 را فراهم می کند.

ezcast pro 2

دستگاه انتقال تصویر EZCast Pro Box II

دانگل ezcast pro box ii
فهرست